TIN TỨC

Nhan_vien_Cong_ty_10_2010

Nhà máy thủy điện Srêpôk 4 chính thức phát điện, hòa lưới điện quốc gia

14:31 | 01/08/2011
Ngày 23/10/2010, nhà máy thủy điện Srêpôk 4 (Đăk Nông, Đăk Lăk) chính thức được bàn giao và phát điện thương mại, hòa vào lưới điện quốc gia. Nhà máy Srêpôk 4 được khởi công từ ngày 26/02/2008, tại xã Eawer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk và xã Eapo, Huyện Cưjut, tỉnh Đăk Nông với công xuất 80MW gồm 2 tổ máy, sản lượng điện bình quân hàng năm là 336 triệu KWh, tổng số vốn đầu tư là 1.737 tỷ đồng, Agribank Sài gòn làm đầu mối tài trợ.

Bài 1

15:51 | 20/11/2017
Bài 1

IMG_9789

Thẩm tra khí phát thải NMTĐ Srêpok 4

14:27 | 24/05/2012
Ngày 14/05/2012, tổ chức thẩm tra độc lập (DOE) là Công ty TNHH TUV Nord Vietnam đã đến thẩm tra báo cáo giám sát giai đoạn đầu tiên (giai đoạn từ ngày ...

ca_dieu_hong

Thu hoạch lần đầu tiên cá diêu hồng nuôi thử nghiệm của NMTĐ Srêpok 4

09:19 | 26/02/2012
Tính đến thời điểm bắt đầu nuôi trung bình một con cá là 7g, tới  lúc xuất bán có rất nhiều con đạt từ từ 8g ...

lalanh

Mang Tết đến với người nghèo

11:26 | 08/02/2012
Hoạt động này là sự tiếp nối của các hoạt động xã hội tích cực của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển ...

calang_15

Nuôi thủy đặc sản trên lòng hồ thủy điện, thủy lợi - Hướng phát triển ...

09:08 | 06/02/2012
Tháng 7/2011, Nhà máy thủy điện Sêrêpốk 4 đã đầu tư lồng và thả nuôi hơn 40.000 cá lăng đuôi đỏ trong 44 ...

cofee_flower_1

Ban Mê thương nhớ

14:58 | 26/09/2011
Có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên... 

zrungcaosu

Triển khai trồng cây gây rừng

15:07 | 21/09/2011
Cập nhật các hình ảnh về công tác trồng rừng trên đất thuộc phạm vi Nhà máy

ca1_1

Triển khai nuôi cá lồng

15:57 | 11/10/2011
Cập nhật các hình ảnh về công tác nuôi cá lồng tại hồ chứa thuỷ điện Srepok 4