Tin Công ty

Tình hình triển khai thực hiện dự án điện mặt trời đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Lắk

Thứ hai, 29/10/2018, 14:29 GMT+7

Theo báo cáo của UBND tỉnh, về tiến độ thực hiện 05 dự án điện mặt trời đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Lắk, cụ thể:  
Dự án Nhà máy điện mặt trời Srêpok 1 tại tiểu khu 510, thôn 9 xã Ea Wer huyện Buôn Đôn, công suất 50MWp: hiện đã thực hiện xong các thủ tục như Quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở, Giấy đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với nhà máy, đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị như tấm pin, Inverter, máy biến áp, nhà thầu xây dựng… Đang thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường đối với đường dây 220KV (đang trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự kiến phê duyệt tháng 6/2018), đang thẩm định phương án phòng cháy chữa cháy. Dự án Nhà máy Điện mặt trời Quang Minh tại tiểu khu 510, thôn 9 xã Ea Wer huyện Buôn Đôn công suất 50MWp: đang trình phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư, chuẩn bị trình thiết kế cơ sở, kế hoạch bảo vệ môi trường, phương án phòng cháy chữa cháy.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Long Thành 1, tại tiểu khu 152, xã Ia Lốp huyện Ea Súp, công suất 50MWp: đang trình phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư, đã thỏa thuận xong với Tổng Công ty Điện lực Miền Trung về việc xây dựng trạm biếp áp 110KV và đường dây đấu nối với nhà máy, thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110KV đấu nối nhà máy điện mặt trời Long Thành 1.Dự án Trang trại điện mặt trời BMT tại hồ chứa nước Krông Búk hạ, huyện Krông Pắc, công suất 30MWp, nhà đầu tư đã khảo sát địa chất để lập thiết kế cơ sở, chuẩn bị trình quyết định phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư và thiết kế cơ sở. Dự án Nhà máy điện mặt trời Jang Pông tại buôn Jang Pông, xã Ea Huar huyện Buôn Đôn, công suất 30MWp, được chia làm 02 giai đoạn. Giai đoạn 1: công suất 10MWp, vận hành năm 2019; giai đoạn 2, công suất 20MWp, vận hành năm 2020-2021, hiện nhà đầu tư đang triển khai các bước tiếp theo của dự án như: khảo sát hướng tuyến đường dây đấu nối nhà máy điện mặt trời Jang Pông, khảo sát địa chất, chuẩn bị trình phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư và thiết kế cơ sở. Nhìn chung về tiến độ của 05 dự án trên, các nhà đầu tư đang tích cực triển khai các bước tiếp theo của dự án như: lập hồ sơ thiết kế cơ sở, thỏa thuận hướng tuyến đường dây, đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư…để sớm đưa dự án vào vận hành phát điện trước ngày 30/6/2019. Theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2025 có xét đến  năm 2035, tổng vốn đầu tư, cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện tỉnh Đắk Lắk trong cả thời gian quy hoạch là rất lớn. Do đó, cần huy động nhiều nguồn vốn của ngành điện. Nhưng hiện nay, nguồn vốn đầu tư phát triển lưới điện theo quy hoạch của ngành điện cho tỉnh Đắk Lắk còn hạn chế, chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Vì vậy, các dự án điện mặt trời, điện gió trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn trong đấu nối vào hệ thống điện, giải tỏa công suất phát điện của dự án. UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ có cơ chế chính sách ưu tiên, đặc thù cho tỉnh Đắk Lắk để các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư phát triển lưới điện trước và sau này ngành điện hoàn trả lại (theo hình thức đầu tư BT xây dựng chuyển giao) để thu hút doanh nghiệp phát triển năng lượng tái tạo, góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng, giảm thiểu tác động môi trường trong hoạt động phát điện, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk.

 


Theo TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐẮK LẮK
Người viết : TC