Hình ảnh Hoạt động từ thiện

Việc hổ trợ cho trẻ en nghèo hiếu học không chỉ là trách nhiệm của toàn xã hội mà còn là trách nhiệm của anh em và ban lãnh đạo nhà máy thủy điện Srepok4


 • Trung thu về với buôn làng

  /vnt_upload/gallery/09_2015/thumbs/660_tt6.jpg

   

 • Trung thu về với buôn làng

  /vnt_upload/gallery/09_2015/thumbs/660_tt4.jpg

   

 • Trung thu về với buôn làng

  /vnt_upload/gallery/09_2015/thumbs/660_tt2.jpg

   

 • Trung thu về với buôn làng

  /vnt_upload/gallery/09_2015/thumbs/660_tt5.jpg

   

 • Mang quà Tết tới với đồng bào dân tộc

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/660_10955582_627273634085156_5741158126013600187_n.jpg

   

 • Mang quà Tết tới với đồng bào dân tộc

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/660_10968534_627274124085107_2286935588254558481_n.jpg

   

 • Mang quà Tết tới với đồng bào dân tộc

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/660_10924794_627273787418474_970038085160806755_n.jpg

   

 • Mang quà Tết tới với đồng bào dân tộc

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/660_10915145_627274240751762_8710173686858261738_n.jpg

   

 • Mang quà Tết tới với đồng bào dân tộc

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/660_10446630_627274380751748_8079991448442798622_n.jpg

   

 • Mang quà Tết tới với đồng bào dân tộc

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/660_1509078_627274060751780_8679466817357530877_n.jpg

   

 • Mang quà Tết tới với đồng bào dân tộc

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/660_20150201_083533.jpg

   

 • Mang quà Tết tới với đồng bào dân tộc

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/660_20150201_084314.jpg

   

 • Mang quà Tết tới với đồng bào dân tộc

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/660_20150201_084018.jpg

   

 • Mang quà Tết tới với đồng bào dân tộc

  /vnt_upload/gallery/03_2015/thumbs/660_IMG_20150206_192250_resized.jpg

   

 • Trẻ em nghèo hiếu học Buôn Đôn

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/660_4_1.jpg

   

 • Trẻ em nghèo hiếu học Buôn Đôn

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/660_4.jpg

   

 • Trẻ em nghèo hiếu học Buôn Đôn

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/660_3.jpg

   

 • Trè em nghèo hiếu học Buôn Đôn

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/660_1.jpg

   

 • Trè em nghèo hiếu học Buôn Đôn

  /vnt_upload/gallery/07_2013/thumbs/660_tu_thien.jpg